انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

شبکه­های ماهواره­ای فارسی زبان همواره تولیدات فراوانی در زمینه­های تاریخ سیاسی ایران منتشر می­نمایند که هر کدام از آنها با سوء نیت، تحریف، جعل واقعیت­های تاریخی و تصویرسازی­های غیرواقع همراه هستند و تلاش دارند با بهره­گیری از فنون و تکنیک­های رسانه­ایی، در اذهان مخاطبان خود شبهه افکنی، ظن و تردید ایجاد نمایند و بدین وسیله بتوانند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را منطبق با اهداف و سیاست­های خود نشان دهند. در این زمینه، «مستند انقلاب57» یکی از تولیدات شبکه ماهواره­ایی «من و تو» می­باشد که تحریفات زیادی در آن وجود دارد. یکی از تحریفات مهم در این مستند تاریخی، تخریب چهره و شخصیت امام خمینیv می­باشد و به همین دلیل، مقاله حاضر تلاش دارد با کاربست نظیر انگاره­سازی منفی و بهره­گیری از روش تحلیل مضمون به این سوال اصلی پاسخ دهد که؛تحریفات و انگاره­های منفی «مستند انقلاب57» پیرامون شخصیت امام خمینیv شامل چه مواردی می­ شود؟ یافته­های مقاله نشان می­دهند که مستند فوق الذکر تلاش دارد شخصیت امام خمینیv ضد دموکراسی، مخالف پیشرفت و آبادانی کشور، سازش پذیر با قدرت های بزرگ، مخالف حقوق زنان. نشان دهد. این تصویرسازی منفی در خصوص شخصیت امام خمینیv با گزاره­ها و ادبیات مختلفی انجام شده است که در این مقاله از طریق کدگزاری و شناسایی مضامین سازمان دهنده در متن مستند، تلاش می­نمائیم تا تحریفات و انگاره­های منفی را استخراج نمائیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative Postulates about Imam Khomeini's Personality in "Documentary of the 57th Revolution"

نویسنده [English]

  • mohammad javad harati
associate professor at bu-ali sinauniversity
چکیده [English]

Many productions in the field of Iranian political history are produced by Farsi-language satellite networks, each of which is associated with malice, distortion, forgery of historical realities and unreal imagery. They endeavor by using the media techniques to raise suspicion and doubt in the minds of their audiences and thereby showing Iran's political and social developments in line with their goals and policies. In this context, "Documentary of the 57th Revolution" is one of the products of the satellite channel "Manoto", which has many distortions.
One of the important distortions in this historical document is the destruction of Imam Khomeini's face and personality, and for this reason, the present article attempts by using the postulating technique and using the method of analysis of the theme to answer the main question: ‘What are the misunderstandings and negative ideas of the "Documentary of the Revolution" about the character of Imam Khomeini?’
The findings of the paper show that the above-mentioned documentary is trying to characterize Imam Khomeini as an anti-democracy, opposed to the progress and development of the country, compatible with the great powers, opposed to women's rights. This negative portrayal of Imam Khomeini's personality has been carried out with various statements and literature. In this article, we try to extract negative and adverse notions through coding and identifying the organizing themes in the documentary context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentary of 57th Revolution
  • Negative Imagination
  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Women's Rights
  • parties