تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره)
1. تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره)

شجاع بهرامی؛ داود سبزی

دوره 6، شماره 22 ، پاییز 1396، ، صفحه 61-80

چکیده
  آنچه می­‌تواند ماهیت علوم انسانی و یا چیستی آن را بیان کند، شاید در نزدیک­‌ترین و در عین حال دقیق‌­ترین معنا «صفت» آن باشد: یعنی «انسانی»: که این امر به معنای آن است که این علوم ماهیتا، ...  بیشتر
رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره)
3. رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره)

فاطمه طباطبایی؛ جواد حقیر مددی؛ داود سبزی

دوره 3، شماره 11 ، زمستان 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  قرائت ویژه­ای که حضرت امام خمینی(ره) از سیاست داشتند می‌تواند مبنایی بنیادی برای تدوین دانش سیاست بومی‌یا در تعبیر دقیق­تر سیاست دینی باشد. گذشتن از تنگ­نظری‌‌های مرسوم در مورد سیاست به همراه ...  بیشتر
‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی
4. ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی

داود سبزی؛ فاطمه طباطبایی؛ جواد حقیر مددی

دوره 3، شماره 9 ، تابستان 1393، ، صفحه 7-32

چکیده
  این پژوهش به دنبال اثبات این است که آنچه نظریه‌ها درباره جهان به ما می‌آموزند فقط با بومی‌سازی است که هم می‌تواند واجد کارایی برای ایران ما باشد و هم با هویت ما و آموزه‌های فرهنگ ما انطباق داشته باشد. ...  بیشتر
روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+
5. روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+

محمدحسین جمشیدی؛ داود سبزی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1392، ، صفحه 7-30

چکیده
  امام خمینی از محققان، فقیهان، متکلمان و اندیشمندانی است که با تحقیق و پژوهش در عرصه‌های گوناگون روشمندانه برخورد کرده است. از آنجایی که سیاست با موضوعیت انسان به تمام ابعاد هدایتی او نظر دارد لذا آثار ...  بیشتر