نویسنده = مرضیه عبدلی مسینان
ضرورت حکومت دینی با تأکید بر حکومت‌محوری فقه اجتماعی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 7-32

روح الله شاکری زواردهی؛ مرضیه عبدلی مسینان