نویسنده = رضا سلیمانی
تعداد مقالات: 3
3. همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 83-110

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ رضا بهرامی