نویسنده = مهرداد نوابخش
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سیاست‌ ها و الزامات فرهنگی تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 73-92

فریبا جوادی نژاد؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا کلدی