نویسنده = محمدجعفر جوادی ارجمند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش و جایگاه طبقه متوسط ایران در انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی تاریخی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 125-147

هادی طلوعی؛ محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد باویر


2. بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 147-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمدرضا امیرزاده