نویسنده = یعقوب توکلی
تعداد مقالات: 4
1. سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 191-215

علی شیاری؛ یعقوب توکلی


2. جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 125-140

یعقوب توکلی؛ الهه خانی‌آرانی


3. روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 163-180

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی