سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان)
1. سیاست جمهوری آذربایجان در قبال مسایل قومی ایران (مسئله ی آذربایجان)

علی شیاری؛ یعقوب توکلی

دوره 5، شماره 19 ، زمستان 1395، ، صفحه 191-215

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حادثه‌ای با ابعاد بین‌المللی و منطقه‌‌ای بود و ژئوپلتیک منطقه را نیز دچار تحوّل اساسی نمود. این تغییر ژئوپلتیک چالش-های نوینی را برای کشورهای منطقه به بار آورد. یکی از مهمترین ...  بیشتر
جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی
2. جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی

یعقوب توکلی؛ الهه خانی‌آرانی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1392، ، صفحه 125-140

چکیده
  با یک نگاه تاریخی و جامعه‌شناختی می‌توان گفت، در هر جامعه‌ای دو گروه خواص (نخبگان) و عوام (توده‌های مردمی) منشأ تحولات تاریخی در دوره‌های مختلف بوده‌اند؛ به گونه‌ای که هر پدیده تاریخی، حاصل نوع عملکرد ...  بیشتر
روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها
3. روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، ، صفحه 163-180

چکیده
  اینکه فرصت و چالش های فراروی ایران در عراق جدید چیست؟و چشم انداز روابط دو کشور چگونه ارزیابی می شود؟سوال اساسی پژوهش را شکل می دهند.لذا دو شاخص(فرصت ها و چالش ها) به عنوان متغیر مستقل و سطح همکاری،روابط ...  بیشتر
کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی
4. کاربست دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی

یعقوب توکلی؛ رؤیا نژادزندیه

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 247-274

چکیده
  از آنجا آنکه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم، مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد و شکل‌دهی به افکار عمومی را مد نظر دارد، اخیراً مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها در تلاش هستند ...  بیشتر