نویسنده = ناصر یوسف زهی
تعداد مقالات: 1
1. نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 35-59

علی‌اشرف نظری؛ ناصر یوسف زهی