تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر
1. تفاوت جایگاه و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر

محمدجواد هراتی؛ بهزاد قاسمی

دوره 3، شماره 9 ، تابستان 1393، ، صفحه 159-186

چکیده
  مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رسانه‌ها در آغاز و انجام تداوم تحولات چه نقش و جایگاهی داشته و تفاوت آنها در چیست؟ در مقاله حاضر، تلاش بر این است تا ابتدا روش و شیوه تأثیرگذاری رسانه در روند مشروعیت‌زدایی ...  بیشتر
بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی
2. بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی

عبدالله عطایی؛ بهزاد قاسمی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1393، ، صفحه 189-212

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی مهم‌ترین تحولات نهضت روحانیت ایران در طول دوره پهلوی می‌پردازد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که نهضت روحانیت ایران در اواخر دوره پهلوی به رهبری امام خمینی چگونه ...  بیشتر
روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها
3. روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، ، صفحه 163-180

چکیده
  اینکه فرصت و چالش های فراروی ایران در عراق جدید چیست؟و چشم انداز روابط دو کشور چگونه ارزیابی می شود؟سوال اساسی پژوهش را شکل می دهند.لذا دو شاخص(فرصت ها و چالش ها) به عنوان متغیر مستقل و سطح همکاری،روابط ...  بیشتر