نویسنده = غلامرضا خواجه‌سروی
تأثیر دستگاه معرفتی نیروهای اجتماعی بر مانایی انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 89-108

غلامرضا خواجه‌سروی؛ وحیده احمدی


ظرفیت الگوسازی انقلاب اسلامی ایران به انقلاب‌های اخیر در منطقه خاورمیانه

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 135-160

غلامرضا خواجه‌سروی؛ مجید نجات‌پور؛ نجات محمدی‌فر