نویسنده = سید محمدرضا موسوی
بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1393، صفحه 239-281

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی


نقش انقلاب اسلامی در هویت‌بخشی به جوانان ایرانی

دوره 2، شماره 6، مهر 1392، صفحه 195-213

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسینعلی توتی