نویسنده = محمد حسین زارعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسداقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 233-266

امیرنظام براتی؛ محمد حسین زارعی؛ غلام حسین مسعود