نویسنده = عیسی مولوی وردنجانی
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 165-186

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.8.0

عیسی مولوی وردنجانی؛ داود فیض افرا


3. پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 121-142

داود فیض افرا؛ حسین ارجینی؛ عیسی مولوی وردنجانی


4. بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت

دوره 7، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 161-186

عیسی مولوی وردنجانی؛ حسین ارجینی