نویسنده = علیرضا ازغندی
تعداد مقالات: 4
1. سازوکارهای صدور انقلاب ایران و روسیه : شباهت ها و تفاوت ها

دوره 10، شماره 36، بهار 1400، صفحه 36-69

اسماعیل بیات؛ محمد مهدی مجاهدی؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری


2. مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 205-225

عبدالشریف ولدبیگی؛ حسن مجیدی؛ علیرضا ازغندی


3. دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 7-27

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی


4. بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 7-26

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسّلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی