نویسنده = ابراهیم کلانتری
تعداد مقالات: 4
2. مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 131-153

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.6.3

سید سعید موسوی؛ محمداسماعیل نباتیان؛ ابراهیم کلانتری؛ جواد حق گو


3. بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه و اهل سنت

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 143-166

ابراهیم کلانتری؛ سید محسن آل نبی


4. فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 207-228

ابراهیم کلانتری؛ امیرعلی کتابی