نویسنده = غلامرضا خواجه سروی
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

محمدرضا داودی؛ غلام‌رضا خواجه سروی


2. نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 137-164

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.7.9

سید محمدوهاب نازاریان؛ غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی شاهین