نویسنده = محمد شفیعی‌فر
چارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی؛ الگوی مفهومی چندعلیتی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 37-54

محمد شفیعی‌فر؛ احسان خضری


انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-199

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر؛ مهدی حاجیان