نویسنده = مهدی احمدی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 55-73

سید روح اله دهقان باغی؛ کرم سیاوشی؛ مهدی احمدی