نویسنده = سید سیاوش موسوی رکعتی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 207-224

سید سیاوش موسوی رکعتی؛ مهرداد جواهری پور