نویسنده = محمداسماعیل نباتیان
تعداد مقالات: 3
1. مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 131-153

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.6.3

سید سعید موسوی؛ محمداسماعیل نباتیان؛ ابراهیم کلانتری؛ جواد حق گو


2. مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 53-74

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.3.9

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان