نویسنده = سید یوسف کمالیان
تعداد مقالات: 1
1. الگوی خط‌مشی‌های فراگیر نظام سیاسی مبتنی بر قرآن کریم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 285-302

محمد عبدالحسین زاده؛ مهدی عبدالحمید؛ سید یوسف کمالیان