نویسنده = امید شکرانه ارزنقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش بحران مشروعیت در سقوط رژیم پهلوی دوم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 70-94

امید شکرانه ارزنقی؛ مسعود اخوان کاظمی