نویسنده = سعید حاجی ناصری
مبارزه با آمریکاگرایی در اندیشه آیت الله خامنه ای

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 147-169

20.1001.1.23222573.1400.10.3.7.1

سعید حاجی ناصری؛ حامد انوریان اصل


آینده‌ پژوهی انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 129-152

سعید حاجی ناصری؛ نجف شیخ ‌سرایی