نویسنده = محمد قلعه نویی
ریشه ها و علل ایران هراسی در اتحادیه اروپا

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 185-203

داود کیانی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ محمد قلعه نویی