نویسنده = سید رضا موسوی
تربیت لقمانی در سیره امامین انقلاب اسلامی، در رهیافت قرآن کریم

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 147-167

مهدی افچنگی؛ عباسعلی علی محمدی؛ ارسطو میرانی؛ سید رضا موسوی