کلیدواژه‌ها = آیت‌الله خامنه‌ای
شبکه مضامین تحول از دیدگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله)

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401

عبدالکریم خیامی؛ محسن جوهری


نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-145

محمد علی نظری؛ منصور میراحمدی


تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 247-269

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.11.8

بی بی سادات رضی بهابادی؛ آتنا بهادری؛ زینب پورکاویان


تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 109-134

هادی آجیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی؛ مصطفی یقینی‌پور