کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 121-150

زاهد غفاری هشجین؛ مهناز قنبری حرم آبادی


انقلاب اسلامی ایران و بیدلری اسلامی در یمن با تاکید بر جنبش الحوثی

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 185-220

غلامرضا خواجه سروی؛ حامد شهرکی


بررسی ابزارها و شیوه های صدور ارزش های انقلاب اسلامی ایران(با تاکید ب اندیشه های امام خمینی(ره))

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 247-278

عنایت الله یزدانی؛ علیرضا آقا حسینی؛ احسان شیخون