استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق
1. استراتژی ایران در عراق پسا داعش با تاکید بر گروه‌های بسیج مردمی عراق

غلامعلی سلیمانی؛ دانیال رضاپور

دوره 9، شماره 33 ، تابستان 1399، ، صفحه 27-49

چکیده
  عراق از ناهمگن­ترین کشورهای قومی و زبانی حوزه ژئوپلیتیک خاورمیانه عربی است. اقدامات جنگ­افروزانه مقامات سابق عراق، تداوم بی­ثباتی­های سیاسی، پیدایش بسترهای مساعد و مناسب زایش و کنشگری گروه­های ...  بیشتر
بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)
2. بررسی تأثیر روابط فرهنگی بر روابط سیاسی ایران و عراق (با تأکید بر انقلاب اسلامی)

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمدرضا امیرزاده

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1392، ، صفحه 147-168

چکیده
  در این مقاله با نگاه مختصر به گذشته روابط ایران و عراق و با توجه به این پیش‌فرض که در بررسی روابط ایران و عراق باید بین روابط سیاسی از یک‌سو و روابط فرهنگی از سوی دیگر تمایز قائل شد، به بررسی این فرضیه ...  بیشتر
روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها
3. روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1392، ، صفحه 163-180

چکیده
  اینکه فرصت و چالش های فراروی ایران در عراق جدید چیست؟و چشم انداز روابط دو کشور چگونه ارزیابی می شود؟سوال اساسی پژوهش را شکل می دهند.لذا دو شاخص(فرصت ها و چالش ها) به عنوان متغیر مستقل و سطح همکاری،روابط ...  بیشتر