کلیدواژه‌ها = امام خمینی (ره)
واکاوی دلایل و پیامدهای انتشار مقاله 17دی ماه سال 1356

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 95-116

سهیلا نظری قنبری؛ فواد پورآرین


پیامدهای تقابل ایران و آمریکا

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-136

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.6.8

یدالله سپهری؛ مصیب عباسی؛ سید حسن حسینی آهنگری