کلیدواژه‌ها = امر به معروف و نهی از منکر
تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 97-122

اکبر طلابکب طرقی؛ فیروز اصلانی


بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 103-128

بهرام اخوان کاظمی