کلیدواژه‌ها = علما
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی جامعه شناختی نقش علما در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 207-224

سید سیاوش موسوی رکعتی؛ مهرداد جواهری پور


2. بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 7-26

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسّلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی