نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای
1. نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقائی

دوره 5، شماره 19 ، زمستان 1395، ، صفحه 127-217

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران به مثابه یک رویداد، مجموعه­‌ای در هم تنیده از عوامل گوناگون و به عنوان یک جریان پیکری نامی از رخدادهایی بی­شمار محسوب می­شود. پر واضح است که برای مطالعه­‌ی ابعاد گسترده چنین ...  بیشتر