کلیدواژه‌ها = جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی به مثابه یک دوره بین رشته ای

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 127-217

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقائی