کلیدواژه‌ها = تمدن اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 42-53

DOR:20.1001.1.23222573.1399.9.3.3.0

زهرا سادات قاضی زاده هاشمی


2. ظرفیت های انقلاب اسلامی ایران در بازسازی تمدن اسلامی در قالب نظریه سیستمی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 225-227

محمد جواد هراتی؛ افراسیاب جمالی؛ محمد علی ایزدی