کلیدواژه‌ها = دیپلماسی فرهنگی
تعداد مقالات: 3
1. مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 53-74

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.3.9

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان


2. مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه

دوره 6، شماره 22، مهر 1396، صفحه 161-181

محمد قربانی گلشن آبادی؛ منوچهر محمدی


3. نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، مهر 1394، صفحه 157-179

غلامرضا عراقی