کلیدواژه‌ها = هویت
گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 97-119

علیرضا زهیری


انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 173-195

بهاالدین قهرمانی نژاد شایق؛ میثم بلباسی


‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 7-32

داود سبزی؛ فاطمه طباطبایی؛ جواد حقیر مددی


تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 99-114

سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید علی مرتضوی امامی زواره