کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 23-52

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.2.8

رشید رکابیان؛ محمدمهدی باباپور؛ مرتضی بابایی


3. گذار نسلی در تجربه جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، خرداد 1398، صفحه 97-119

علیرضا زهیری


5. انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق

دوره 6، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 173-195

بهاالدین قهرمانی نژاد شایق؛ میثم بلباسی


6. ‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی

دوره 3، شماره 9، تیر 1393، صفحه 7-32

داود سبزی؛ فاطمه طباطبایی؛ جواد حقیر مددی


7. تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 99-114

سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید علی مرتضوی امامی زواره