کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 2
2. شواهد تاریخی ـ معرفتی نظریه امام خمینی در هویتِ تعلیمْ بنیادِ تشیع در ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 103-128

مجتبی زارعی؛ رویا فتحعلی بیک