کلیدواژه‌ها = نظارت
مؤلفه‌های دولت شفاف از منظر امام‌خمینی و آیت‌ا... خامنه‌ای

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 201-225

عبدالشریف ولدبیگی؛ حسن مجیدی؛ علیرضا ازغندی


بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران»

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 143-171

سیداحمد مرتضایی؛ سیدابراهیم حسینی


نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 193-217

فیروز اصلانی؛ مصطفی یوسفی


بررسی ارای امام خمینی(ره) در باب نظارت

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 103-128

بهرام اخوان کاظمی