کلیدواژه‌ها = بیانیه گام دوم انقلاب
تحلیل گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: ضرورت ایجاد یک نظام رفتاری برای اقدام فراگیر

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 269-291

جعفر ترک زاده؛ مهدی صادقیان سورکی؛ مجید شعبانی فرد


تهدیدات نرم افزاری نظم سوم سلطه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 317-337

زهرا سادات قاضی زاده هاشمی