کلیدواژه‌ها = شاخص
شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 73-103

20.1001.1.23222573.1400.10.2.4.6

محمدصادق جلالی راد؛ ابراهیم متقی؛ روزیتا سپهرنیا


شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 183-200

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی


الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 184-203

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی


شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 183-204

محمد جواد نوروزی