کلیدواژه‌ها = بیانیه گام دوم
جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 137-157

20.1001.1.23222573.1400.10.4.6.2

علی اکبر طارمی؛ افشین زرگر؛ حسینعلی نوذری؛ رحمت حاجی مینه


مطالعه ساختاری بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر تقابل‌های دو‌گانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 215-242

فاطمه شکردست؛ محمد علی حسینی