روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+
1. روش‌شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی+

محمدحسین جمشیدی؛ داود سبزی

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1392، ، صفحه 7-30

چکیده
  امام خمینی از محققان، فقیهان، متکلمان و اندیشمندانی است که با تحقیق و پژوهش در عرصه‌های گوناگون روشمندانه برخورد کرده است. از آنجایی که سیاست با موضوعیت انسان به تمام ابعاد هدایتی او نظر دارد لذا آثار ...  بیشتر
نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه
2. نوآوری امام خمینی(ره) در مبانی نظریه ولایت فقیه

ابراهیم کلانتری؛ محمد حسین فتاحیان

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1391، ، صفحه 71-102

چکیده
  ارائه نظریه"حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه" از یک سو نشان از درک عمیق امام خمینی(ره) از تبار تاریخی اندیشه ای خود و از دیگر سو،آگاهی و شناخت کامل از شرایط زمان و مکان خود دارد.نظریه ولایت فقیه با دو چالش ...  بیشتر