کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 29-55

20.1001.1.23222573.1400.10.4.2.8

محمدرحیم عیوضی؛ صفیه رضایی؛ محسن محمدی خانقاهی


جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 137-157

20.1001.1.23222573.1400.10.4.6.2

علی اکبر طارمی؛ افشین زرگر؛ حسینعلی نوذری؛ رحمت حاجی مینه


وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-36

نیره قوی؛ معصومه امیرلو


ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 81-102

علی اکبر جعفری؛ سید محمدجواد قربی


مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 161-181

محمد قربانی گلشن آبادی؛ منوچهر محمدی


مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 7-26

محمدحسن حبیبیان


جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 187-212

حسین زحمتکش؛ امان‌الله شفایی


روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 163-180

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی


عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 199-220

محمد جواد هراتی؛ یدالله هنری لطیف پور؛ سید محمد کاظم حجازی