کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
تعداد مقالات: 3
1. شاخص‌های نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد میانه

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 73-103

محمدصادق جلالی راد؛ ابراهیم متقی؛ روزیتا سپهرنیا


2. چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 155-174

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.7.4

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات