کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


شاخص‌های سیاسی انقلابیون از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 183-200

احد داوری چلقائی؛ مهدی باکویی


مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 31-60

مهدی باکویی؛ احد داوری چلقائی


منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج