کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
تعداد مقالات: 10
1. مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 227-249

محمد باقری؛ مهدی نجف زاده؛ وحید سینایی؛ مرتضی منشادی


2. مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 81-102

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.3.9

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان


3. بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 75-94

سیدحسین علیانسب؛ حسن صالحی؛ سید جلال موسوی شربیانی


4. بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 133-159

فرهاد سهامی؛ علی اصغر فروغی ابری؛ مرتضی نورائی


5. مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 167-190

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ خسرو دانش


6. منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج


7. شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 63-84

محمد شفیعی‌فر؛ فریدون فائضی‌نیا؛ اردوان محمدی


8. منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 103-124

علی‌اکبر جعفری؛ ملیحه نیکروش


9. نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 195-212

جلیل دارا؛ محمدرضا الفی