کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی)

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 227-249

محمد باقری؛ مهدی نجف زاده؛ وحید سینایی؛ مرتضی منشادی


مولفه‌های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 53-74

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.3.9

مهدی بذرکار؛ مصطفی ملکوتیان؛ علی عسگری یزدی؛ محمداسماعیل نباتیان


بررسی راهکارهای پیشگیری از تضعیف قدرت نرم رهبری انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 75-94

سیدحسین علیانسب؛ حسن صالحی؛ سید جلال موسوی شربیانی


بررسی تطبیقی مولفه‌های فرهنگی و سیاسی قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (1979) و انقلاب مصر (2011)

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 133-159

فرهاد سهامی؛ علی اصغر فروغی ابری؛ مرتضی نورائی


مخاطبان، اهداف و تقویت دیپلماسی عمومی از منظر آیت الله خامنه ای

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 167-190

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ خسرو دانش


منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج


شیوه مبارزاتی امام خمینی+ در چهارچوب قدرت نرم، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 63-84

محمد شفیعی‌فر؛ فریدون فائضی‌نیا؛ اردوان محمدی


منابع سیاسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق جدید

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 103-124

علی‌اکبر جعفری؛ ملیحه نیکروش


نقش مدیران فرهنگی دانشگاه ها در مقابله با جنگ نرم

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 195-212

جلیل دارا؛ محمدرضا الفی