کلیدواژه‌ها = منافع ملی
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 165-186

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.8.0

عیسی مولوی وردنجانی؛ داود فیض افرا


5. نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج . ا . ایران

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 41-69

رضا اختیاری امیری؛ حسین دوست محمدی


6. امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 197-215

سید فضل الله موسوی؛ محسن سیرغانی؛ مژگان رامین نیا؛ حسن حسین زاده