کلیدواژه‌ها = اسلام سیاسی
بررسی و تحلیل گفتمان اسلام‌گرای انقلابی امام خمینی (ره) بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 223-248

20.1001.1.23222573.1400.10.3.10.4

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ رضا محموداوغلی؛ محمدرضا آخوندی


واکاوی تاثیرات اندیشه‌ای نخبگان انقلاب اسلامی ایران بر نخبگان اسلام‌گرای ترکیه

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 73-96

مهدی پیروزفر؛ سیدامیررضا فغانی؛ رامین ولی زاده میدانی


بررسی نقش خشونت‌های ضد شیعی در پاکستان بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 239-281

سید محمد موسوی؛ سید محمدرضا موسوی


مردم سالاری دینی در ایران و ظرفیت الگوسازی آن در کشورهای اسلامی منطقه

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 172-198

سید مرتضی هزاوه‌ای؛ محدثه حیدری