کلیدواژه‌ها = غرب
تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

دوره 11، شماره 3، شهریور 1401

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد


تبیین مقایسه‌ای دو رویکرد حکمرانی متعالی اسلامی و حکمرانی خوب

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 163-182

محسن عابدی‌درچه؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد


انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 173-195

بهاالدین قهرمانی نژاد شایق؛ میثم بلباسی


انقلاب اسلامی ایران و رویارویی غرب با جنبش های اسلامی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 167-192

سیروس فیضی