کلیدواژه‌ها = ایران معاصر
تعداد مقالات: 3
1. چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 155-174

dor:20.1001.1.23222573.1399.9.33.7.4

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


2. بررسی رابطه هویت و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصربا تاکید بر انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 23-52

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.31.2.8

رشید رکابیان؛ محمدمهدی باباپور؛ مرتضی بابایی


3. نظریه بسیج منابع و تبیین کنش جمعی در قیام سی تیر سال 1331

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 29-70

علی اشرف نظری؛ بهزاد عطار زاده