کلیدواژه‌ها = مردم سالاری دینی
چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1397، صفحه 97-119

امیرعلی کتابی؛ داود سبزی؛ علیرضا شیخ محمدی


تبیین جدید نظریه ولایت فقیه با رویکرد فقه سیاسی

دوره 7، شماره 24، خرداد 1397، صفحه 141-159

غلامرضا مصباحی مقدم


جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 16، فروردین 1395، صفحه 121-144

دکتر محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجات‌پور


کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 7-24

محسن قمی؛ سید مهدی فقیهی واعظی