کلیدواژه‌ها = مردم سالاری دینی
رهیافت "هستی شناختی" پیرامون ظرفیت ها و مؤلفه های شکل دهنده تمدن ایرانی- اسلامی در نظام مردم سالاری دینی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 57-76

فاضل شادمانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدباقر خرمشاد؛ سوسن صفاوردی


چگونگی تحقق گفتمان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-119

امیرعلی کتابی؛ داود سبزی؛ علیرضا شیخ محمدی


تبیین جدید نظریه ولایت فقیه با رویکرد فقه سیاسی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 141-159

غلامرضا مصباحی مقدم


جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-144

دکتر محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجات‌پور


کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-24

محسن قمی؛ سید مهدی فقیهی واعظی